Sugar Beet Seed Institute
جمعه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
    شرح کامل خبر
کد خبر: 3064
عنوان :
بازدید نمایندگان معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذرچغندرقند
تاریخ : 1395/7/13
منبع :
روابط عمومی شرکت دانش بنیان
متن :
بنا بر گزارش روابط عمومی، با هماهنگیهای به عمل آمده روز دوشنبه مورخ 5/7/95 هیئتی متشکل از آقایان دکتر یزدانی مجری طرح چغندرقند، مهندس مهاجر مجری طرح دانه های روغنی، مهندس خاکسار مدیر کل دفتر غلات از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مهندس حسینی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت جوین، دکتر طالقانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی، مهندس ارجمند نماینده انجمن صنفی کارخانه های قندو شکر کشور، دکتر پوررحیم نماینده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، مهندس گوهری مدیر عامل شرکت دانش بنیان گیاهان قندی به همراه دکتر محمودی رئیس موسسه ، معاونین و رؤسای بخشهای تحقیقاتی، به منظور آشنایی با توانمندیهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذرچغندرقند در زمینه ارتقاء عملکرد چغندرقند در واحد سطح و توسعه کشت پاییزه و همچنین فعالیت های شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان قندی در حوزه بوجاری، فرآوری و پوشش دهی بذور گیاهان زراعی از جمله دانه های روغنی از ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج بازدید به عمل آوردند.لازم به ذکر است دانش فنی پوشش دهی بذر گیاهان زراعی طی قراردادی توسط موسسه تحقیقات چغندرقند به شرکت دانش بنیان گیاهان قندی واگذار گردیده که در این خصوص از فرایند پوشش دهی بذر کلزا در محل کارخانه قند فرآوری بذر کمال آباد نیز بازدید شد. شرکت دانش بنیان گیاهان قندی با همکاری موسسه تحقیقات چغندرقند تاکنون 600 تن بذر کلزا بوجاری و 60 تن از این محصول را پوشش دهی نموده است.
لینک :
گزارش تصویری